Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

 

VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor de Tozo moet er, naast de al genoemde voorwaarden, ook worden voldaan aan de volgende aanvullende voorwaarden:

  • De ondernemer moet op 17 maart 2020, 18.45u staan ingeschreven als ondernemer bij de KVK. 
  • De ondernemer moet in Nederland wonen. Tevens moet de onderneming in Nederland zijn gevestigd, of de werkzaamheden moeten voor minimaal 70% in Nederland worden uitgevoerd;
  • De ondernemer moet in 2019 hebben voldaan aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. Dat houdt in dat minimaal 1.225 uur aan de onderneming is besteed.  Als de ondernemer nog geen jaar werkt, moet worden aangetoond dat sinds de start gemiddeld 24 uur per week aan de onderneming werd besteed.

 

AANVRAGEN 

De regeling kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020 en geldt dan voor de periode maart, april en mei (terugwerkende kracht tot 1 maart 2020). 

De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar de ondernemer staat ingeschreven.

Bij de aanvraag voor inkomensondersteuning moet worden verklaard dat het inkomen in de periode maart-mei waarschijnlijk minder zal bedragen dan het sociale minimum. Als dit achteraf anders blijkt te zijn, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente en zal verrekening plaatsvinden.

De overheid doet een beroep op ondernemers om deze regeling alleen te gebruiken als het echt noodzakelijk is. Gemeentes worden verplicht om bij fraude de bedragen terug te vorderen en een boete op te leggen.